Projectmanagement

Tripsolute brengt Nederland vooruit

Stages en afstudeeropdrachten

Tripsolute biedt interessante stage-opdrachten aan!
Tripsolute is een landelijk opererend projectmanagementbureau en werkzaam in de (semi)publieke sector. Zoek jij een passende, interessante stage-opdracht voor 20 - 32 uur per week voor de duur van circa 20 weken? Wij bieden momenteel onderstaande stage-opdrachten aan.

Toolontwikkeling t.b.v. CO2-prestatieladder
Wij hebben plaats voor een gemotiveerde medewerker die een tool gaat ontwikkelen voor onze CO2-prestatieladder. Doel is dat de tool bijdraagt aan persoonlijk inzicht en de bijdrage in emissie en (mogelijke) maatregelen.

Opsteller energiemanagement-actieplan
Wij hebben plaats voor een gemotiveerde opsteller energiemanagement-actieplan t.b.v. CO2-prestatieladder. Hiertoe doe je onderzoek naar reductiemogelijkheden, je voert een evaluatie uit en past de reductiemogelijkheden toe. 

Onderzoeker(s) waterstofhydrauliek
Wij hebben plaats voor een of meer gemotiveerde onderzoeker(s) waterstofhydrauliek.

Onderzoeker planningsmethodiek o.b.v. Lean en SE
Wij hebben plaats voor een gemotiveerde projectmanagementmedewerker die planningsmethodiek o.b.v. Lean en SE (systems engineering) gaat onderzoeken.

Onderzoeken en analyseren ISO26000, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Wij hebben plaats voor een gemotiveerde onderzoeker/analyst ISO26000. Je start met het doen van een nulmeting. Je maakt een gap analyse, je verzorgt de implementatie, evaluatie en doet verbetervoorstellen.

Meeloopstage Integraal Projectmanagement
Wij hebben plaats voor een gemotiveerde medewerker die met behulp van een meewerkstage alles leert over de diverse IPM-rollen. IPM staat voor integraal projectmanagement. Je voert ondersteunende taken uit op het gebied van projectmanagement, omgevingsmanagement en contractmanagement, gedeeltelijk op locatie bij de opdrachtgever. Na deze stage kijken we samen naar de mogelijkheden voor een dienstverband bij Tripsolute

Onderzoek naar leiderschapsstijlen: ontwikkelen van een tool
De opdracht omvat het ontwikkelen van een tool voor het identificeren van elementen uit leiderschapsstijlen binnen organisaties. Het doel is om inzicht te krijgen in de effecten van verschillende leiderschapsstijl-elementen op de werkcultuur, medewerkerstevredenheid en veiligheid binnen organisaties, en richtlijnen te bieden voor effectief en ethisch leiderschap, zowel intern als extern bij opdrachtgever in te zetten, daarnaast in te zetten als extern product.


Is jouw interesse gewekt? Neem contact met ons op via hka@tripsolute.nl.

Start van de stage gaat in overleg met jou.