CO2 PRESTATIELADDER

Tripsolute past de CO2 prestatieladder toe, in deze video leggen we uit hoe we dat doen:

 

De rapportage van 2020 is hier te vinden en de doelstellingen van co2 reductie zijn hier te vinden.

Hier volgt de link naar onze SKAO pagina inclusief keteninitatieven, zodra het certificaat beschikbaar is.